ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Jiranat Techarang
ชื่อเรื่อง Rheological, chemical and microbiological qualities of Swai catfish (Pangasius hypophthalmus) sausage containing fermented soybean processed by high pressure or thermal treatment = คุณภาพทางกระแสวิทยา เคมีและจุลชีววิทยาของไส้กรอกปลาสวาย (Pangasius hypophthalmus) ผสมถั่วเหลืองหมักแปรรูปด้วยความดันสูงหรือความร้อน
หัวเรื่อง Food sciences;Food -- Microbiology
จำนวนหน้า xix, 178p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Food Science and Technology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Food Science and Technology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 141-174
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2015