ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Yuthaphong Udnan
ชื่อเรื่อง Study of some complexing ligands for lead determination by anodic stripping voltammetry = การศึกษาคอมเพล็กซิ่งลิแกนด์บางตัว เพื่อนำมาใช้ในการหาปริมาณตะกั่ว โดยวิธีแอโนดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรี
หัวเรื่อง Lead -- Analysis;Ligands;Voltammetry
จำนวนหน้า xvi, 111 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1995
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science in Chemistry) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 105-106
ภาษา English
ปีการศึกษา 1995