ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Napharat Vetchasitniraphai
ชื่อเรื่อง Factors affecting farmers' self-reliance in organic KDML 105 rice production, Thung Kula Rong Hai Area = ปัจจัยที่มีผลต่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
หัวเรื่อง Rice -- Production management
จำนวนหน้า n, 167 p. : tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University, Graduate School;Chiang Mai University, Filed of Agricultural Extension and Rural Development
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Agricultural Extension and Rural Development)) -- Chiang Mai Universiy;Bibliography: p. 102-108
ภาษา English
ปีการศึกษา 2013