ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Achara Yanvudhi
ชื่อเรื่อง Spectrophotometric method for the determination of gentamicin in pharmaceutical preparations = วิธีสเปคโตรโฟโตเมตรีสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณเจนตาไมซินในยาเตรียม
หัวเรื่อง Pharmaceutical chemistry;Spectrophotometry;Drugs -- Analysis;Gentamicin
จำนวนหน้า xviii, 114 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School Chiang Mai University, 1995
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Pharmaceutical Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Pharmacy in Pharmaceutical Chemistry) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 106-110
ภาษา English
ปีการศึกษา 1995