ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nutthapong Moonkum
ชื่อเรื่อง Determination of PBSCs potency in terms of cell kinetics, growth and differentiation in culture system: effects of age and sex of donors = การตรวจประสิทธิภาพของเซลล์ต้นกำเนิด ด้านจลศาสตร์ของเซลล์, การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์: ผลจากอายุและเพศของผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิด
หัวเรื่อง Stem cells;Cells
จำนวนหน้า l, 57p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Medical Radiation Sciences
โน้ต Thesis (Master of Science (Medical Radiation Sciences)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 27-31
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2014