ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Orapim Namsar
ชื่อเรื่อง Preparation and characterization of perovskite-type ferroelectric ceramics with strontium bismuth tantalate and strontium bismuth niobate complex structures = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกประเภทเพอรอฟสไกต์ที่มีโครงสร้างเชิงซ้อนของสตรอนเทียมบิสมัทแทนทาเลตและสตรอนเทียมบิสมัทไนโอเบต
หัวเรื่อง Materials science
จำนวนหน้า z, 185 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Materials science
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Materials science)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 162-182
ภาษา English
ปีการศึกษา 2015