ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณฐา เชียงปิ๋ว
ชื่อเรื่อง ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน = Effects of participatory learning regarding stroke prevention on knowledge and self-efficacy among village health volunteers
หัวเรื่อง Stroke -- prevention & control;Self -- efficacy;หลอดเลือดสมอง -- โรค -- การป้องกันและควบคุม;อาสาสมัครสาธารณสุข;บุคลากรสาธารณสุข
จำนวนหน้า ฐ, 181 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 126-135
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558