ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sopit Phetsang
ชื่อเรื่อง Chemical constituents and anti-acne inducing bacterial activity of essential oils from genus elsholtzia and clausena = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวของนํ้ามันหอมระเหย จากพืชสกุล Elsholtzia และ Clausena
หัวเรื่อง Essences and essential oils;Antibacterial agents;Acne
จำนวนหน้า q, 122 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Fied of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 92-102
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2014