ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Napat Tanasrivaroottanun
ชื่อเรื่อง Inhibitory effect of O-demethlydemethoxycurcumin on proliferation and inflammation of Lipopolysaccharide induced human aortic smooth muscle cells = ผลของสาร O-demethyldemethoxycurcumin ต่อการยับยั้งการเพิ่มจำนวนและการอักเสบของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบในหลอดเลือดแดงเอออร์ตาที่ถูกกระตุ้นด้วย Lipopolysaccharide
หัวเรื่อง Smooth muscle -- Inflammation;Smooth muscle
จำนวนหน้า n, 69p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Anatomy
โน้ต Thesis (Master of Science (Anatomy)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 62-66
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2015