ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Araya Jeranukul
ชื่อเรื่อง Effects of the enhancing wisdom through Buddhist doctrine program on hope and coping in terminally III cancer persons = ผลของโปรแกรมส่งเสริมปัญญาตามหลักพุทธธรรมต่อความหวังและการเผชิญปัญหาในผู้ที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
หัวเรื่อง Wisdom;Buddhist doctrines;Hope;Neoplasms;Palliative care
จำนวนหน้า q, p. 178 : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Nursing
โน้ต Thesis (Ph.D. in Nursing) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 129-150
ภาษา English
ปีการศึกษา 2014