ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Narongrit Tipcompor
ชื่อเรื่อง Synthesis of nanostructured metal ternary chalcogenide by microwave refluxing method = การสังเคราะห์โลหะเทอร์นารีชาล์โคจีไนด์โครงสร้างนาโนที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ-รีฟลักซ์
หัวเรื่อง Metals;Nanostructures
จำนวนหน้า s, 156 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Fied of Chemistry
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 96-105
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2014