ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Porntip Paopang
ชื่อเรื่อง Fed-batch medium modification for secreted single chain variable fragment against HIV-1 p17 protein production using combined two factorial experiments in escherichia coli bioreactor = การปรับปรุงอาหารเลี้ยงเชื้อแบบกึ่งกะเพื่อผลิตซิงเกิลเชน แวริเอเบิลแฟรกเมนต์ แบบคัดหลั่งต่อโปรตีน p17 ของเชื้อ เอชไอวี-1 จากเชื้อเอชเชอริเชีย โคไล ในถังชีวปฏิกรณ์โดย ใช้การทดลองแบบแฟคทอเรียลสองวิธีร่วมกัน
หัวเรื่อง HIV (Viruses)
จำนวนหน้า l, 73 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Fied of Medical Technology
โน้ต Thesis (Master of Science (Medical Technology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 60-66
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2014