ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Kanjananat Tongmuangtunyatep
ชื่อเรื่อง Development of a competency assessment scale for head nurses in community hospitals = การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชุมชน
หัวเรื่อง Hospitals, community;Competency;Nurses
จำนวนหน้า n, 172 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai Unoversity, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Nursing)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 120-137
ภาษา English
ปีการศึกษา Unoversity 2014