ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Paphawadee Netsuwan
ชื่อเรื่อง Electropolymerization and characterization of conducting polymercarbon nanotubes composites for biosensor application = อิเล็กโทรพอลิเมอไรเซชันและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมระหว่างพอลิเมอร์นาไฟฟ้าและท่อนาโนคาร์บอนเพื่อการประยุกต์ทางไบโอเซนเซอร์
หัวเรื่อง Nanotubes
จำนวนหน้า u, 126 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Chiang Mai University, 2014;Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Nanoscience and Nanotechnology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Nanoscience and Nanotechnology)) -- Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 2014; The 2014