ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไชยา ช่างทุ่งใหญ่
ชื่อเรื่อง การประเมินความเสี่ยงทางรังสีของเต้านมด้านตรงกันข้ามและต่อมไทรอยด์ในการรักษามะเร็งเต้านมด้วยการฉายรังสีตามแผนการรักษาแบบสองมิติ = Radiation risk assessment of contralateral breast and thyroid gland in breast cancer rediotherapy with two dimensional treatement planning
หัวเรื่อง Breast Neoplasms;Breast Neoplasms -- radiotherapy;Dissertations, academic -- Medical Physics
จำนวนหน้า ถ, 93 หน้า : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์). - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557