ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Laddawan Potprommanee
ชื่อเรื่อง Expression of GM2 activator protein as a potential biomarker for Lung cancar = การแสดงออกของจีเอ็มทูแอกติเวเตอร์โปรตีนเพื่อเป็นตัวอย่างบ่งชี้สำหรับโรคมะเร็งปอด
หัวเรื่อง Proteins;Lungs -- Cancer
จำนวนหน้า xix, 144 p. : tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biotechnology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Biotechnology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 62-71
ภาษา English
ปีการศึกษา 2014