ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Meherun Nesa
ชื่อเรื่อง Participation in decision making and organizational citizenship behavior among nurses in medical college hospitals, Dhaka, the people's republic of Bangladesh = การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ ธากา สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ
หัวเรื่อง Decision making;Organization;Behavior
จำนวนหน้า xi, 97 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School
โน้ต Bibliography: p. 53-63;Thesis (Master of Nursing Science) -- Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2014