ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Surasak Saokaew
ชื่อเรื่อง Efective warfarin therapy: Benefit and cost-effectiveness of pharmacist-managed warfarin clinic = การรักษาด้วยวาร์ฟารินอย่างมีประสิทธิภาพ: ประโยชน์ และต้นทุน-ประสิทธิผลของคลินิกวาร์ฟารินที่บริหารโดยเภสัชกร
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology;Warfarin
จำนวนหน้า x, 111 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University. 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University, Clinical Epidemiology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy in Clinical Epidemiology). - - Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา . 2014