ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nittaya Chansiw
ชื่อเรื่อง Biochemical toxicity of iron chelator 1-(N-acetyl-6-aminohexyl)-3-hydroxy-2-methylpyridin-4-one in cancer cell lines and safety evaluation in animal model = ความเป็นพิษเชิงชีวเคมีของยาขับเหล็ก 1-(เอ็น-อะซิติล-6-อะมิโนเฮกซิล)-3-ไฮดรอกซี-2-เมธิลไพริดิน-4-โอน ในเซลล์มะเร็งและการประเมินความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Biochemistry;Iron Chelating Agents;Iron -- toxicity
จำนวนหน้า s, 134 p. : ill, tables, figures
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University, Graduate School;Chiang Mai University, Biochemistry
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy in Biochemistry). - - Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 2014