ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุติพงษ์ ศรีตนไชย
ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมฝึกความจำในผู้สุงอายุที่มีภาวะความจำบกพร่องเล็กน้อย อำเภอปัว จังหวัดน่าน = Effectiveness of memory training program implementation among elderly with mild cognitive impairment, Pua district, Nan province
หัวเรื่อง Memory;Elderly;Dementia -- in old age
จำนวนหน้า ญ, 100 cแผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ :: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 64-67
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558