ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รวิวรรณ เต๋ชะรัก
ชื่อเรื่อง ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานนอกระบบ ช่างทำผม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Health status related to risk at work among informal hairdressers, Hang Dong District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง แรงงานนอกระบบ -- หางดง (เชียงใหม่);สุขภาพ;Health;Health status;Works
จำนวนหน้า ฎ, 88 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอาชีวอนามัย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 58-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557