ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Tarin Sukhachiradet
ชื่อเรื่อง Preparation and characterization of fibroinchitosanhydroxyapatite porous scaffold for bone filler = การเตรียมและลักษณะเฉพาะของโครงเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบรูพรุนจากไฟโบรอินไคโตซานไฮดรอกซีอะปาไทต์สำหรับเติมกระดูก
หัวเรื่อง hydroxyapatite;Materials science
จำนวนหน้า o, 86 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of biomedical engineering
โน้ต Thesis (Master of engineering (biomedical engineering)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 45-51
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2014