ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Jenjira Mongon
ชื่อเรื่อง Adaptation to anaerobic condition and tolerance to iron toxicity in rice = การปรับตัวของข้าวต่อสภาพขาดออกซิเจนและความทนทานต่อเหล็กเป็นพิษ
หัวเรื่อง Rice -- Adaptation;Field crops
จำนวนหน้า xxv, 131 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agronomy
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Agronomy)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 117-129
ภาษา English
ปีการศึกษา 2013