ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ลักษณา จิตต์ไพบูลย์
ชื่อเรื่อง ความต้องการการจัดบริการสุขภาพที่บ้านของผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาล พระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี = Patient needs regarding home health care service of Medical Patients Phar Phok Klao Hospital Chanthaburi Province
หัวเรื่อง โรงพยาบาลพระปกเกล้า;Dissertations, academic -- nursing;Home care services;ผู้ป่วย -- บริการทางการแพทย์;บริการการพยาบาล;บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
จำนวนหน้า ฎ, 109 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 71-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538