ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี
ชื่อเรื่อง การแจ้งข่าวร้ายในการดูแลแบบประคับประคอง : การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ = Breaking bad news in palliative care : integrative review
หัวเรื่อง Palliative care;Evidence -- based practice
จำนวนหน้า ญ, 77 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ ( พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 47-51
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา มหาวิทยลัย 2557