ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณทิพรดา สุวรรณโฉม
ชื่อเรื่อง ระยะเวลาการตรวจพบเมทาแอมเฟตามีนในเส้นผมหลังการเสพครั้งสุดท้าย = Duration of methamphetamine detection in hair after the last use
หัวเรื่อง Methamphetamine;Disseertations, academic -- Toxicology
จำนวนหน้า ถ, 159 หน้า ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สาขาวิชาพิษวิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557