ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทิวาพร ทนันชัย
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบระดับ Ethyl glucuronide ในเส้นผมผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรังกับผู้ที่ดื่มเป็นครั้งคราวโดยเทคนิค Liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MSMS) = Comparison of ethyl glucuronide level in hair between chronic alcohol drinkers and occasional drinkers by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MSMS)
หัวเรื่อง Glucuronates;Chromatography, Liquid;Tandem Mass Spectrometry;Alcoholism -- diagnosis;Dissertations, academic -- Toxicology
จำนวนหน้า ค, 102 หน้า ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชีบงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชีบงใหม่. สาขาวิชาพิษวิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิค สาขาวิชาพิษวิทยา). - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557