ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Manassavinee Boon-in
ชื่อเรื่อง Comparative study of Thai and western cultural values conveyed in problem solving approaches in the fairy tales Nang Sib-Song and Hansel and Gretel = การศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมทาง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตกที่สะท้อนจากวิธีการแก้ไขปัญหาในนิทานพื้นบ้าน เรื่อง นางสิบสอง และ ฮันเซลกับเกรเทล
หัวเรื่อง Social values;Culture
จำนวนหน้า 152 p.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Field of English;Chiang Mai University. Graduate School
โน้ต Thesis (Master of Art in English) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 119-124
ภาษา English
ปีการศึกษา 2014