ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กนกภรณ์ เกตุพรหม
ชื่อเรื่อง เปรียบเทียบความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับระหว่างผู้ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ ในตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน = Comparison of health beliefs regarding Opisthorchiasis between infected and non infected groups in Nanoi Sub-district Nanoi District Nan Province
หัวเรื่อง พยาธิใบไม้;ผู้ป่วย -- สุขภาพและอนามัย -- นาน้อย (น่าน)
จำนวนหน้า ฑ, 121 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 98-108
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538