ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Parkpoom Tempium
ชื่อเรื่อง Robust stability for uncertain neural network with non differentiable and unbounded distributed timevarying delays = เสถียรภาพทนทานของระบบโครงข่ายประสาทไม่แน่นอนที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบหาอนุพันธ์ไม่ได้และแบบแจกแจงไร้ขอบเขต
หัวเรื่อง Mathematical analysis
จำนวนหน้า viii, 26 p.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Applied Mathematics
โน้ต Thesis (Master of Science (Applied Mathematics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 25
ภาษา English
ปีการศึกษา 2012