ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sirikorn Thapthong
ชื่อเรื่อง Personal mastery development by nurturing future knowledge workers using mastery learning to reduce undergraduate student attrition of a private university in Thailand = การพัฒนาการครองตนโดยการฟูมฟักผู้ใช้ความรู้ในอนาคตด้วยวิธีการเรียนแบบรอบรู้เพื่อลดการออกกลางคัน ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
หัวเรื่อง Knowledge management;Employees -- Resignation;Students -- Chiang Mai
จำนวนหน้า xvii, 240 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Knowledge Management
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Knowledge Management)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 150-163
ภาษา English
ปีการศึกษา 2012