ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Eakartit Ritdachyeng
ชื่อเรื่อง Molecular characterization and gene expression of juvenile hormone binding protein in the Bamboo borer, omphisa fuscidentalis = การหาลักษณะเฉพาะทางโมเลกุลและการแสดงออกของยีนจูวีไนล์ฮอร์โมนบายดิงโปรตีนในหนอนเยื่อไผ่, Omphisa fuscidentalis
หัวเรื่อง Gene expression;Dinoderus minutus
จำนวนหน้า xvii, 101 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Biology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Biology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 66-80
ภาษา English
ปีการศึกษา 2012