ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยุกต์ ผาทอง
ชื่อเรื่อง ปัจจัยในการจำแนกลูกค้ารายบุคคลกลุ่มที่เคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหวเข้ารับการบริการสินเชื่อ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
หัวเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอพิชัย -- อุตรดิตถ์;สินเชื่อเกษตร -- อุตรดิตถ์
จำนวนหน้า ณ, 127 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 109-112
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538