ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Paudel, Chhabi Lal
ชื่อเรื่อง Effect of alley widths and pigeon pea pruning on the productivity of pigeon peamaize intercrop = ผลของระยะห่างและการตัดแต่งกิ่งมะแฮะต่อผลิตภาพของการปลูกมะฮะแซมข้าวโพด Chhabi Lal Paudel
หัวเรื่อง Pigeon pea;Companion crops;Pruning;Hedgerow intercropping;Corn
จำนวนหน้า xvi, 102 p.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School Chiang Mai University, 1995
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agricultural systems
โน้ต Thesis (Master of Science (Agricultural systems)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 83-91
ภาษา English
ปีการศึกษา 1995