ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธีรากร กองแก้ว
ชื่อเรื่อง สมบัติทางแม่เหล็กและทางไฟฟ้าของวัสดุผสมในระบบแบเรียมไทเทเนตกับโคบอลต์เฟร์ไรต์ที่ถูกเจือร่วม = Magnetic and electrical properties of composites in BaTiO3 Co-doped CoFe2O4 system
หัวเรื่อง แบเรียมไทเทเนต;วัสดุศาสตร์;วัสดุเซรามิก
จำนวนหน้า น, 151 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
โน้ต บรรณานุกรม: แผ่น 116-125;วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555