ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Rahman, Mowdudur
ชื่อเรื่อง Determination of heavy metals in sediment and water from Nam Mae Kuang Northern Region Industrial Estale Lamphun = การหาปริมาณโลหะหนักในตะกอนท้องน้ำ และน้ำจากน้ำแม่กวงบริเวณนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือลำพูน Mowdudur Rahman
หัวเรื่อง Northern Region Industrial Estate Lamphun;Heavy metals;Sediments (Geology) -- Analysis;Water -- Analysis;Sedimentation analysis;Mae Kuang River (Thailand)
จำนวนหน้า xi, 93 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School Chiang Mai University, 1995
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Environmental risk assessment for tropical ecosystems
โน้ต Thesis (Master of Science (Environmental risk assessment for tropical ecosystems)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 80-83
ภาษา English
ปีการศึกษา 1995