ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Dalin Rattanasuk
ชื่อเรื่อง A causal model of well-being among caregivers of persons with spinal cord injury = แบบจำลองเชิงสาเหตุของความผาสุกของผู้ดูแลผู้ที่บาดเจ็บไขสันหลัง
หัวเรื่อง Spinal cord injuries;Caregivers;Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Nursing
จำนวนหน้า xiii, 229 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Nursing)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 171-195
ภาษา English
ปีการศึกษา 2013