ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Yupa Sriwirat
ชื่อเรื่อง Formulation dvelopment for the poduction of bodegradable Poly(butylene succinate)-Cellulose acetate butyrate blends for use as packaging materials = การพัฒนาสูตรสำหรับการผลิตพอลิบิวทิลีนซักซิเนต-เซลลูโลสแอซิเตตบิวทิเรตเบลนด์ ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์
หัวเรื่อง Biopolymers;Containers
จำนวนหน้า xxi, 125 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 96-104
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2012