ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Chalao Wongsaeng
ชื่อเรื่อง Synthesis and electronic analysis of single-walled carbon nanotube and metal nanoparticle contacts = การสังเคราะห์และการวิเคราะห์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ของจุดสัมผัสระหว่างท่อนาโนคาร์บอนผนังชั้นเดียวและอนุภาคโลหะนาโน
หัวเรื่อง Nanoparticles;Nanotubes;Nanostructures
จำนวนหน้า xxix, 133 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Field of Physics
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Physics)) -- Chiang Mai University;Includes bibliographies
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2013