ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดวงฤทัย พงศ์เชี่ยวบุญ
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนและสิ่งสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันโรคเอดส์ ในบ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Community participation and social support in AIDS prevention in Ban Tawai, Tambon Khun Kong, Amphoe Hang Dong, Changwat Chiang Mai
หัวเรื่อง โรคเอดส์ -- หางดง (เชียงใหม่);โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม;บ้านถวาย (เชียงใหม่);Dissertations, Academic -- Public health
จำนวนหน้า ต, 154 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 126-132
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2537