ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Aye, Htain Lin
ชื่อเรื่อง Preparation and characterization of nanoparticles prepared by pulsed laser ablation = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนที่เตรียมจากการระเหยผิวด้วยเลเซอร์แบบห้วง Aye Htain Lin
หัวเรื่อง Nanoparticles;Laser beams
จำนวนหน้า xxi, 158 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Field of Nanoscience and Nanotechnology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Nanoscience and Nanotechnology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 111-132
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2012