ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Parichat Theanjumpol
ชื่อเรื่อง Quality prediction of Thai mango cv. Nam Dok Mai by near infrared spectroscopy = การทำนายคุณภาพของมะม่วงไทยพันธุ์น้ำดอกไม้ด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
หัวเรื่อง Mango -- Varieties;Infrared spectroscopy
จำนวนหน้า xxiii, 198 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Postharvest Technology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Postharvest Technology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 154-162
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2012