ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภริตา อู่ทรงธรรม
ชื่อเรื่อง ผลการให้สารรังสีไอโอดีน-131 ในปริมาณสูงครั้งเดียวจากการคำนวณด้วยโปรแกรมรังสีคณิต OLINDA ต่อการรักษาโรคเกรฟ = Effects of single high administered dose of I-131 calculated by OLINDA dosimetry program on graves' disease treatment
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Medical Physics;iodine-131 anti-B1 antibody;Graves Disease
จำนวนหน้า ถ, 90 หน้า : ตาราง, ภาพ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556