ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริประภา สมบูรณ์
ชื่อเรื่อง การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ้อนทับภาพรังสีสำหรับการทวนสอบตำแหน่งฉายรังสี = Image registration computer programming for radiotherapy setup verification
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Medical Physics;Software;Radiotherapy;การรักษาด้วยรังสี;การรักษาด้วยรังสี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;การฉายรังสี;แมทแลบ
จำนวนหน้า ฐ, 82 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
โน้ต วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์). - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 46-49
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556