ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยศมน มณีสว่างวงศ์
ชื่อเรื่อง ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่สัมพันธ์ในนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Mental health and associated factors in Chiang Mai University Medical Student
หัวเรื่อง Mental health;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- นักศึกษา;สุขภาพจิต
จำนวนหน้า ฎ, 74 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
โน้ต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์). - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555