ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Tassanee Rattanapak
ชื่อเรื่อง Effect of the prM-E203D mutation on prM cleavage and replication of dengue virus serotype 2 = ผลของการกลายพันธ์แบบ E203D ต่อการตัดของโปรตีน prM และการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสเก็งกี่ซีโรไทป์ 2
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Microbiology;Dengue Virus;prM protein, Dengue virus type 2
จำนวนหน้า xix, 99 p. : ill., tab., fig
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Microbiology
โน้ต Thesis (Master of Science in Microbiology). - - Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 2013