ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Pichaya Jumnongprakhon
ชื่อเรื่อง The Protective effect of melatonin on methamphetamine-induced apoptosis in glioma cell line = ผลเชิงป้องกันของสารเมลาโทนินต่อการตายแบบอะพอพโทซิสที่เหนี่ยวนำด้วยสารเมทแอมเฟตามีนในเซลล์สายพันธุ์ไกลโอมา
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Anatomy;Melatonin;Methamphetamine;Glioma;Melatonin;Methamphetamine
จำนวนหน้า xv, 125 p. : ill., flg
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Anatomy
โน้ต Thesis (Masier of Science in Anatomy). - - Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 2012