ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Kanjana Pangjit
ชื่อเรื่อง Study of efficacy of 3-hydroxypyridia-4-one derivative in treatment of iron loaded hepatocyte and cardiomyocyte cultures and b-Thalassemic mice = การศึกษาประสิทธิผลของสารอนุพันธ์ 3-ไฮดรอกซีไพริดิน-4-โอน ในการรักษาภาวะธาตุเหล็กเกินในเซลล์ตับและกล้ามเนื้อหัวใจเพาะเลี้ยง และหนูธาลัสซีเมียชนิดบีต้า
หัวเรื่อง Thalassemia;Iron overload;Dissertations, academic -- Biochermistry;3-hydroxypyridin-4-one;Hepatocytes;Myocytes, Cardiac;beta-Thalassemia;Rats
จำนวนหน้า xviii, 172 p. : ill, tab. , fig
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Biochemistry
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy in Biochemistry). - - Chiang Mai University;Bibliography: p. 133-153
ภาษา English
ปีการศึกษา 2013