ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Blank, Daniel Philip
ชื่อเรื่อง Evaluation of soil fertility in permanent planting stations in a no-till maize farming system practiced by small farm holders in Western Central Zimbabwe = การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในหลุมปลูกถาวรในระบบการทาฟาร์มข้าวโพดแบบไม่ไถพรวนของเกษตรกรรายย่อยในตอนกลางทางตะวันตกของประเทศซิมบับเว Daniel Philip Blank
หัวเรื่อง Corn -- Planting -- Zimbabwe;Tillage;Soil management;Soil conservation
จำนวนหน้า xv, 140 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate school, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Sustainable Agriculture and Integrated Watershed Management
โน้ต Thesis (Master of Science (Sustainable Agriculture and Integrated Watershed Management)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 90-95
ภาษา English
ปีการศึกษา The school 2012