ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Kittitat Tanta
ชื่อเรื่อง Development of colorimetric methods for determination of total phenolic compounds and monomeric anthocyanins in rice by using natural reagents = การพัฒนาวิธีคัลเลอริเมตริกสาหรับการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและมอนอเมอริกแอนโทไซยานินในข้าว โดยใช้รีเอเจนต์ธรรมชาติ
หัวเรื่อง Colorimetric analysis;Phenols;Rice
จำนวนหน้า xix, 95 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Applied Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 70-77
ภาษา English
ปีการศึกษา 2012